ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները օրթոդոնտիկ բաժանմունքում»

2023 թ-ից կրկնողաբար Երևան քաղաքում, «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները օրթոդոնտիկ բաժանմունքում» թեմայով վերապատրաստման դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ բուժքույրեր։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 20 տեսական և 25 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր