ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Անհետաձգելի բուժօգնություն» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ հետբուհական և շարունակական կրթության կենտրոնի Անէսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոն` «Էրեբունի» ԲԿ) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Անհետաձգելի բուժօգնություն» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 23 տեսական և 42 գործնական կրեդիտ, դասընթացավարներ Հարություն Մանգոյանին՝ ՇՄԶ 23 տեսական կրեդիտ, Հասմիկ Քոչարյանին՝ ՇՄԶ 42 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր