ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեղերի անհամատեղելիություն»

2023 թվականի մայիսի 2-ից մինչև մայիսի 23-ը կրկնողաբար Երևան քաղաքում (կամ առցանց՝ Զում հարթակ), Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կանցկացվի «Դեղերի անհամատեղելիություն» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ դեղագետներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 30 տեսական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր