ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
IV միջազգային մուլտիդիսցիպլինար բժշկության կոնգրես

2021թ. հոկտեմբերի 2-3-ը Աղվերանում («Բեսթ Ռեզորթ Աղվերան» հյուրանոց) տեղի կունենա Հայկական մուլտիդիսցիպլինար բժշկության ասոցիացիայի կողմից կազմակերպվող «IV միջազգային մուլտիդիսցիպլինար բժշկության կոնգրես»: Կոնգրեսի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 12 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր