ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Առաջին բուժօգնություն» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան («Էրեբունի բժշկական կենտրոն՝ ԵՊԲՀ Հետբուհական և շարունակական կրթության կենտրոնի անէսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թեապիայի ամբիոն) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 18.09-06.10 • Թիրախային լսարան՝ բուժքույրեր, մանկաբարձներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1–10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 8 տեսական և 53 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Հասմիկ Քոչարյանին՝ ՇՄԶ 49 գործնական կրեդիտ, Հարություն Մանգոյանին՝ ՇՄԶ 8 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր