ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հայկական միջազգային ակնաբուժական երկրորդ գիտաժողովի (AIOC II)» ծրագիր

«Հայկական միջազգային ակնաբուժական երկրորդ գիտաժողովի (AIOC II)» ծրագիրը։ Մայիսի 18-19, 2019թ.

Ծրագիր