ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դիետոլոգիայի և նուտրիցիոլոգիայի արդի խնդիրներ» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Ընտանեկան բժշկության ամբիոն կամ «Զում» հարթակ) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Դիետոլոգիայի և նուտրիցիոլոգիայի արդի խնդիրներ» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 25 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ, դասընթացավար Իրինա Դանիելյանին՝ ՇՄԶ 25 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր