ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հիմնական կենսաապահովում»

2023 թվականի ապրիլի 27–ին և 28-ին (կրկնողաբար) Երևան քաղաքում «Թրավելինգ Դոքտորս» կողմից կանցկացվի «Հիմնական կենսաապահովում» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ավագ և միջին բուժաշխատողներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 2 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 055110785 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր