ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Թվային ստոմատոլոգիայի IV կոնգրես»-ի ծրագիրը (ապրիլի 7, 2018թ.)

Ապրիլի 7, 2018թ., ք. Երևան («Էլիտ պլազա» բիզնես կենտրոն) Թվային ստոմատոլոգիայի հայկական ասոցիացիա

Ծրագիր