ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Գենետիկան եվ մանկաբուժությունը։ ժառանգական եվ պերինատալ ծագումնաբանությամբ առավել հաճախ հանդիպող պաթոլոգիաները երեխաների մոտ» թեմայով դասընթաց

«Գենետիկան եվ մանկաբուժությունը։ ժառանգական եվ պերինատալ ծագումնաբանությամբ առավել հաճախ հանդիպող պաթոլոգիաները երեխաների մոտ» թեմայով դասընթաց: 2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (առկա՝ ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ, Բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն և/կամ առցանց («Զում» հարթակ) ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ Մանկաբուժության ամբիոն: Թիրախային լսարան՝ մանկաբույժներ, մանկաբարձ-գինեկոլոգներ, նեոնատոլոգներ, գենետիկներ: Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 8-20 հոգի:

Ծրագիր