ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Նորածինների հետվերակենդանացման և նախատեղափոխման կայունացում + սրտային մոդուլ» թեմայով եռօրյա դասընթացի ծրագիրը (ապրիլի 5-7, 12-14, 2018թ.)

Ապրիլի 5-7, ապրիլի 12-14, 2018թ., ք. Գորիս, ք. Գավառ Վորլդ Վիժն միջազգային կազմակերպության Հայաստանյան մասնաճյուղ

Ծրագիր