ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Վիրաբուժական բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքի Առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց

2023թ․-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան («Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի Ընդհանուր վիրաբուժության ամբիոն, «Գրիգոր Նարեկացի» ԲԿ, «Շենգավիթ» ԲԿ) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 27.11-08.12 • Թիրախային լսարան՝ վիրաբուժական բաժանմունքի բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ` 1–30 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 40 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավարներ Զարեհ Տեր-Ավետիքյանին՝ ՇՄԶ 8 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, Արմեն Խուրշուդյանին՝ ՇՄԶ 8 տեսական և 2 գործնական, Վիկտոր Սահարյանին՝ ՇՄԶ 8 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, Սյուզաննա Աղաբեկյանին՝ ՇՄԶ 8 տեսական կրեդիտ և 2 գործնական կրեդիտ, Սևակ Շահբազյանին՝ ՇՄԶ 8 տեսական կրեդիտ և 2 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր