ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Աշխատանք փափուկ հյուսվածքների հետ» թեմայով սեմինարի ծրագիր

«Աշխատանք փափուկ հյուսվածքների հետ» թեմայով սեմինարի ծրագիր

Ծրագիր