ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բազմակի վնասվածքների կառավարումը» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ Հետբուհական և շարունակական կրթության կենտրոնի անէսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոն, «Էրեբունի» բժշկական կենտրոն) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 11․09-13․10 • Թիրախային լսարան՝ բժիշկ-անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգներ և անհետաձգելի բուժօգնության մասնագետներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-5 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 25 տեսական և 48 գործնական կրեդիտ. • դասընթացավարներ Հարություն Մանգոյանին՝ ՇՄԶ 25 տեսական և 14 գործնական կրեդիտ, Հասմիկ Քոչարյանին՝ ՇՄԶ 34 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր