ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ցավի և հարակից հիվանդությունների բուժման նորագույն մեթոդները» թեմայով սեմինարի ծրագիր

«Ցավի և հարակից հիվանդությունների բուժման նորագույն մեթոդները» թեմայով սեմինարի ծրագիր Հունիսի 8, 2019թ

Ծրագիր