ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Պրոֆեսիոնալ էնդոդոնտիա» թեմայով սեմինարի ծրագիր

«Պրոֆեսիոնալ էնդոդոնտիա» թեմայով սեմինարի ծրագիրը։ Փետրվարի 23, 2019թ.

Ծրագիր