ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Նյարդաբանության ժամանակակից հարցեր» Թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (ԵՊԲՀ-ի Նյարդաբանության ամբիոն) Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Նյարդաբանության ամբիոն • Գրություն՝ 29․04-14․06 • Թիրախային լսարան՝ Նյարդաբաններ, թերապևտներ, շտապ և անհետաձգելի բուժօգնության մասնագետներ, ընտանեկան բժիշկներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-12 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 60 տեսական և 140 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Հովհաննես Մանվելյանին՝ ՇՄԶ 16 տեսական կրեդիտ, Գուրգեն Հովհաննիսյանին՝ ՇՄԶ 44 տեսական կրեդիտ և Իռեն Հովհաննիսյանին՝ ՇՄԶ 140 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010583101

Ծրագիր