ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հեմոդիալիզ և պերիտոնեալ դիալիզ, բուժքույրական գործի կազմակերպումը սուր և խրոնիկ երիկամային անբավարարության ժամանակ» թեմայով դասընթաց

2022 թվականի հոկտեմբերի 3-ից հոկտեմբերի 5-ը Երևանում («Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ) տեղի կունենա «Արաբկիր Բժշկական Համալիր երեխաների և դեռահասների առողջության ինստիտուտ»-ի կողմից Շվեյցարիայի «SEMRA PLUS» հիմնադրամի հետ համատեղ կազմակերպվող «Հեմոդիալիզ և պերիտոնեալ դիալիզ, բուժքույրական գործի կազմակերպումը սուր և խրոնիկ երիկամային անբավարարության ժամանակ» թեմայով դասընթաց։ Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 9 տեսական և ՇՄԶ 2 գործնական կրեդիտ, դասընթավարներ՝ Օդրի Շնեյդերին ՇՄԶ 9 տեսական և ՇՄԶ 2 գործնական կրեդիտ, Օդ Շվարցին ՇՄԶ 9 տեսական և ՇՄԶ 2 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր