ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ախտահանումը գործնականում, մանրէազերծում, բժշկական նշանակության գործիքների մշակման ժամանակակից պահանջները, իրականացումը

2022թ․-ից կրկնողաբար ք. Երևան ( «ԵՊԲՀ Համաճարակաբնության ամբիոն») «Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» • Գրություն՝ 02․10-06․10 • Թիրախային լսարան՝ բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1–8 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 10 տեսական և ՇՄԶ 20 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր