ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Անոթաբանություն և անոթային վիրաբուժություն» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Սիրտ-անոթային վիրաբուժության ամբիոն) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Անոթաբանություն և անոթային վիրաբուժություն» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի¬¬րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 75 տեսական և 92 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ Տիգրան Սուլթանյանին՝ ՇՄԶ 47 տեսական և 64 գործնական կրեդիտ, Արամ Խաչատրյանին՝ ՇՄԶ 28 տեսական և 28 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ: Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 010 583 101։

Ծրագիր