ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Լաբորատոր հետազոտությունների նախահետազոտական փուլի կազմակերպման եվ իրականացման հմտություններ» թեմայով դասընթաց

2023 թվականից կրկնողաբար․, ք․ Երևան (Էրեբունի՝ Տիտոգրադյան 133) ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ, «Ալմաքսիմս» ՍՊԸ • Թիրախային լսարան՝ լաբորատորիայի բուժքույրեր, լաբորանտներ: • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 5-25 • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 15 տեսական և 9 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Մարինե Յախշյանին՝ ՇՄԶ 15 տեսական և 9 գործնական կրեդիտ, Հերմինե Կիվրիկյանին՝ ՇՄԶ 2 գործնական կրեդիտ, Արշակ Պետրոսյանին՝ ՇՄԶ 3 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, Գենուշ Ոսկանյանին՝ ՇՄԶ 2 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010235310

Ծրագիր