ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ԱԱՊ օղակի կառավարչական հմտությունների համապարփակ զարգացում» թեմայով դասընթաց

2023 թվականի փետրվարի 13-24-ը Երևանում («Առողջության իրավունք իրավապաշտպան» ՀԿ գրասենյանկ կամ առցանց՝ Զում հարթակ) տեղի կունենա «Առողջության իրավունք իրավունք իրավապաշտպան» ՀԿ կողմից կազմակերպվող «ԱԱՊ օղակի կառավարչական հմտությունների համապարփակ զարգացում» թեմայով դասընթաց։ Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 30 տեսական և ՇՄԶ 10 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր