ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքույրական գործի զարգացման տեսլականը» թեմայով գիտաժողով

Սեպտեմբերի 29, 2023թ., ք․ Երևան («Միքայելյան վիրաբուժության ինտիտուտ» ՓԲԸ) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ ՀՀ «Բուժքույրերի միավորում» ՀԿ • Թիրախային լսարան՝ բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 250-300 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 8 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ 091-55-24-26

Ծրագիր