ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեղատնային գործունեության արդի հարցեր»

Մարտի 13-31-(պարբերաբար) Երևան քաղաքում և առցանց («ZOOM» հարթակում) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան հիմնադրամի» կողմից կանցկացվի «Դեղատնային գործունեության արդի հարցեր» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ դեղագործներ, դեղագետներ: Մասնակից ավագ բուժաշխատողներին կշնորհվի ՇՄԶ 48 տեսական և 24 գործնական կրեդիտ, միջին բուժաշխատողներին՝ ՇՄԶ 60 տեսական և 30 գործնական կրեդիտ։ Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր