ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ժամանակակից ինֆեկտոլոգիայի կարևոր դրույթները. զգայունություն, սպեցիֆիկություն, թեստերի կանխագուշակող հատկությունը» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց

Շարունակական մասնագիտական զարգացում ՓԲԸ կողմից ստեղծվել է «Ժամանակակից ինֆեկտոլոգիայի կարևոր դրույթները. զգայունություն, սպեցիֆիկություն, թեստերի կանխագուշակող հատկությունը» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց, որը հասանելի է https://cme.am հղումով։ Էլեկտրոնային դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 1 ինքնակրթության կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր