ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում՝ ընդհանուր հիմունքները եվ մարտահրավերները․ կառավարելի մանկական վարակային հիվանդություններ․ իմունիզացիան գործնականում․ կովիդ-19 եվ պատվաստումները» թեմայով դասընթաց

«Իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում՝ ընդհանուր հիմունքները եվ մարտահրավերները․ կառավարելի մանկական վարակային հիվանդություններ․ իմունիզացիան գործնականում․ կովիդ-19 եվ պատվաստումները» թեմայով տասնօրյա դասընթաց Թիրախային լսարանը՝ մանկաբույժներ, ընտանեկան բժիշկներ, իմունոլոգներ, իմունոկանխարգելման գործընթացի համակարգողներ, նեոնատոլոգներ Ակնկալվող մասնակիցների թիվը՝ 6 – 12 բժիշկ

Ծրագիր