ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Էլեկտրոնային ավտոմատ գործիքների մշակող, ազգային փորձագետ

«Հայաստանի Հանրապետությունում առողջապահական համակարգի բարեփոխումների տեխնիկական աջակցության» դրամաշնորհային ծրագրի «Առողջապահության համապարփակ ապահովագրության ներդրման տեխնիկական աջակցության» բաղադրիչ

Ծրագիր