ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Նեոնատոլոգիայի ժամանակակից տեսակետները։ Մեռուկային էնտերոկոլիտը նորածինների մոտ՝ ախտորոշման նոր ճանապարհներ, բուժում և կանխարգելում» թեմայով սատելիտային սիմպոզիումի ծրագիրը

Օգոստոս 21-22, 2018․, ք․ Երևան (ԵՊԲՀ, «Կարմիր դահլիճ») Մխիթար Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան

Ծրագիր