ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Պատշաճ բաշխման գործունեություն, հիմնական հասկացությունները» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ Ֆարմացիայի ամբիոն կամ առցանց՝ Զում հարթակ) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 18.09-29.09 • Թիրախային լսարան՝ դեղագործներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1–10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 20 տեսական կրեդիտ. դասընթացավարներ Արուսյակ Ժամհարյանին, Միլենա Խաչատուրյանին և Լիլիթ Սողբաթյանին՝ ՇՄԶ 20 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր