ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մանկաբուժական դպրոց» թեմայով դասընթաց

2022թ. հունիսի 10–11-ը Երևանում («Արաբկիր» ԲՀ ԵԴԱԻ կոնֆերանսների դահլիճ) տեղի է ունենալու Մանկական բժիշկների հայկական ասոցիացիայի կողմից կազմակերպվող «Մանկաբուժական դպրոց» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 7 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր