ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հակամանրէային կայունության հիմնախնդիրը, համաճարակաբանական վերահսկողության համակարգ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (ԵՊԲՀ-ի համաճարակաբանության ամբիոն) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 16․10-20․10 • Թիրախային լսարան՝ բժիշկ-համաճարակաբաններ, բժիշկ-վարակաբաններ, առողջապահության կազմակերպիչներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-5 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 10 տեսական և 20 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր