ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Իմունիզացիայի ազգային ծրագրի բաղադրիչները, պատվաստումների Պլանավորումը եվ իրականացումը՝ գործնական հմտությունների Ուսուցանմամբ» թեմայով հնգօրյա դասընթաց

«ԻՄՈՒՆԻԶԱՑԻԱՅԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ, ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ՝ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑԱՆՄԱՄԲ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՀՆԳՕՐՅԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ 2022թ.-ի մայիսից (կրկնողաբար), ք. Երևան ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ, ՀՀ ԱՆ ՀՎԿԱԿ, «Վարդանանց» նորարարական բժշկական կենտրոն Թիրախային լսարանը՝ Իմուն կաբինետի և պատրոնաժ բուժքույրեր, ինչպես նաև երեխայի հսկողության և իմունոկանխարգելման գործընթացում ներգրավված այլ բուժքույրեր Ակնկալվող մասնակիցների թիվը՝ 6-12 բուժքույր

Ծրագիր