ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Անշարժ օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաները ստոմատոլոգիայում»

2023 թվականի հուլիսի 10-14-ը կրկնողաբար Երևան քաղաքում «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Անշարժ օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաները ստոմատոլոգիայում» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ բժիշկ-ստոմատոլոգներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 15 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր