ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մանկաբուժության ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոն` Մուրացան հիվանդանոցային համալիր) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 06․11-01․12 • Թիրախային լսարան՝ բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 36 տեսական և 83 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Կարինե Սիմոնյանին՝ ՇՄԶ 18 տեսական և 42 գործնական կրեդիտ, Մուրադ Գրիգորյանին՝ ՇՄԶ 18 տեսական և 41 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր