ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Համաճարակաբանության արդի հարցերը» թեմայով 7-շաբաթյա դասընթաց

2022 թվականի հունվարի 01-ից 2024թ․-ի հունվարի 01-ը կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ-ի Համաճարակաբանության ամբիոն սրահ) տեղի կունենա «Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան»-ի կողմից կազմակերպված «Համաճարակաբանության արդի հարցերը» թեմայով 7-շաբաթյա դասընթաց։ Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 58 տեսական և ՇՄԶ 128 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր