ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեղագործական աշխատանքի ընդհանուր հիմունքները» թեմայով դասընթաց

2022թ. հունիսի 15–ից հուլիսի 25-ը «Զում» հարթակում տեղի կունենա «Կանանց ակումբ գիտակրթական» ՀԿ կողմից կազմակերպվող «Դեղագործական աշխատանքի ընդհանուր հիմունքները» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 91 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր