ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Սեռական և վերարտադրողական առողջության մուլտիդիսցիպլինար ասպեկտները» թեմայով գիտաժողովի և գիտաժողովի շրջանակներում իրականացվող «Սթրես, հորմոններ և սեքս» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր

«Սեռական և վերարտադրողական առողջության մուլտիդիսցիպլինար ասպեկտները» թեմայով գիտաժողովի և գիտաժողովի շրջանակներում իրականացվող «Սթրես, հորմոններ և սեքս» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր

Ծրագիր