ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ռեֆլեքսաթերապիայի արդի հարցերը՝ չինական ավանդական բժշկության հիմքերի առումով» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից, կրկնողաբար, ք. Երևան («ԱլտՄեդ» ԲԿ) Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ • Գրություն՝ 04․09-15․09 • Թիրախային լսարան՝ բժիշկ–ռեֆլեքսոթերապևտներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-10 • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 58 տեսական և 58 գործնական կրեդիտ. • դասընթացավար Մկրտիչ Ավագյանին՝ ՇՄԶ 58 տեսական և 58 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր