ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հոսպիտալ մենեջմենթ» թեմայով դասընթացի ծրագիր

Ծրագիր