ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ժամանակակից հարցերը»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կազմակերպվող «Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ժամանակակից հարցերը» թեմայով դասընթաց; Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 54 տեսական և 124 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր