ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Գլաուկոմայի ախտորոշման եվ բուժման ժամանակակից մեթոդներ» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից, կրկնողաբար, ք. Երևան (ԵՊԲՀ Հետբուհական կրթության ակնաբուժության ամբիոն՝ Քանաքեռ-Զեյթուն ԲԿ) Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ • Գրություն՝ 06․11-17․11 • Թիրախային լսարան՝ ակնաբույժներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-5 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 20 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Հասմիկ Դոլյանին՝ ՇՄԶ 16 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ, Մարինա Բարսեղյանին և Էլլադա Եսայանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր