ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կանխարգելիչ պատվաստումների վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում» թեմայով եռօրյա դասընթացի ծրագիրը (հունիս – հուլիս, 2018թ.)

Հունիս-հուլիս, 2018թ., ՀՀ մարզեր Վորլդ Վիժն Հայաստան

Ծրագիր