ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Պրակտիկ դեղաբանություն դեղատնային գործունեության համար. Մաս 4» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց

2023թ.-ից (կրկնողաբար), ք. Երևան (Իսահակյան 14), առցանց («Զում» հարթակ) «Դեղագիտական կրթության և գիտության կենտրոն» ՀԿ

Ծրագիր