ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ մարզերում եվ Արցախում աշխատող բժիշկների շարունակական մասնագիտական զարգացման մանկական ակնաբուժություն» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթացի ծրագիր»

ՀՀ մարզերում եվ Արցախում աշխատող բժիշկների շարունակական մասնագիտական զարգացման մանկական ակնաբուժություն» թեմայով 4-շաբաթյա դասընթացի ծրագիրը»

Ծրագիր