ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Վահանագեղձի հիվանդություններ և Մետաբոլիկ համախտանիշ» թեմայով սեմինար

2022թ. հուլիսի 8-ին Վանաձորում, հուլիսի 15-ին Գյումրիում, հուլիսի 22–ին Գավառում, հուլիսի 29–ին Իջևանում և օգոստոսի 5-ին Արմավիրում տեղի կունենա «Վարդանանց» ՆԲԿ կողմից «Ալթ Հելթ» հիմնադրամի հետ համատեղ կազմակերպվող «Վահանագեղձի հիվանդություններ և Մետաբոլիկ համախտանիշ» թեմայով սեմինար։ Սեմինարի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 2 տեսական կրեդիտ, սեմինարավար Մարի Ղասաբօղյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր