ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կարդիոմետաբոլիկ ռիսկի գնահատում և վարում ԱԱՊ պրակտիկայում» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Ընտանեկան բժշկության ամբիոն կամ «Զում» հարթակ) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Կարդիոմետաբոլիկ ռիսկի գնահատում և վարում ԱԱՊ պրակտիկայում» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 10 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավար Արմինե Դանիելյանին՝ ՇՄԶ 10 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ: Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար` (010) 583-101:

Ծրագիր