ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Գերձայնային ախտորոշումը գինեկոլոգիայում ըստ ժամանակակից միջազգային ուղեցույցների» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023թ․-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան (ԵՊԲՀ հիմնադրամի Հետբուհական և շարունակական կրթության ֆակուլտետի «Գերձայնային ախտորոշում մանկաբարձությունում, գինեկոլոգիայում և ֆետալ բժշկությունում» կուրս՝ Կորյուն 2, Հ. Հակոբյան 3/15) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 11․09-22․09 • Թիրախային լսարան՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգներ, ռեպրոդուկտոլոգներ, ռադիոլոգներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում՝ 1-10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 16 տեսական և 48 գործնական կրեդիտ․ • դասընթացավարներ Կարինե Թոխունցին՝ ՇՄԶ 16 տեսական և 48 գործնական կրեդիտ, Մարիաննա Ադամյանին՝ ՇՄԶ 48 գործնական կրեդիտ, Աննա Խուդավերդյանին՝ ՇՄԶ 48 գործնական կրեդիտ, Տիգրան Քոչարյանին՝ ՇՄԶ 48 գործնական կրեդիտ։ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր