ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հոսպիտալ մենեջմենթ» թեմայով դասընթաց

2021թ. դեկտեմբերի 24–ից 2022թ. փետրվարի 26–ը («Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ) տեղի է ունենալու ««Ազգային բժշկական պալատ» ՄՄ» ՀԿ կողմից «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի հետ համատեղ կազմակերպված «Հոսպիտալ մենեջմենթ» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 54 տեսական և 9 գործնական կրեդիտ:

Ծրագիր