ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Թերապիայի արդիական խնդիրները» թեմայով սեմինարի ծրագիր

«Թերապիայի արդիական խնդիրները» թեմայով սեմինարի ծրագիրը։ Հոկտեմբերի 24, 2018թ., ք․ Էջմիածին։

Ծրագիր