ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Վերականգնողական ստոմատոլոգիայի երկրորդ ազգային կոնգրեսի» շրջանակներում իրականացվող վարպետաց դասընթացների ծրագիր

«Վերականգնողական ստոմատոլոգիայի երկրորդ ազգային կոնգրեսի» շրջանակներում իրականացվող վարպետաց դասընթացների ծրագիրը։ Նոյեմբերի 4, 2018թ, ք․ Երևան

Ծրագիր